Numele, marca, logo-ul si fotografiile prezente in acest site sunt proprietatea FRAGETICO GROUP SRL.

FRAGETICO GROUP SRL. a inregistrat numele, marca si logo-ul prezente in acest site ca marca figurativa complexa la Oficiul pentru Armonizare in Piata Interna ca Marca Comunitara (RAMC) cu nr ref 116/27.11.2012 si inregistrata in Buletinul Marcilor Comunitare Partea A. In data de 28.03.2013 a fost publicat in Buletinul Marcilor Comunitare cu nr 2013/061, Certificatul de Inregistrare a Marcii Comunitare Nr. 011377116 (click aici pentru detalii).

FRAGETICO GROUP SRL detine cesiunea asupra drepturilor de autor (copyright) asupra tuturor fotografiilor, desenelor, schitelor si proiectelor utilizate in actualul site precum si in orice alte cataloage, publicatii etc. Acestea au fost inregistrate ca marca temporala (Certificatele de criptare au codurile de marcare temporala : 2559-CDrmmioehp si 2560-cDEmgDnGyy) si sunt protejate international de "Conventia de la Berna pentru protectia Operelor Literare si Artistice", care dateaza din 1886 revizuita prin Actul de la Paris din 24 iulie 1971 si modificata la 28 septembrie 1979.

Romania a aderat la Conventia de la Berna prin Legea nr. 77/1998 publicata in MO 166/28 aprilie 1998

În martie 2002 a intrat in vigoare Tratatul OMPI pentru Dreptul de Autor (WCT) si in mai 2002 Tratatul OMPI pentru Interpretare si Fonograme (WPPT) care a fost ratificat de 30 tari din cadru ONU.

In Romania Legea nr. 8/1996 stabileste cadrul juridic privind dreptul de autor/copyright si drepturile conexe.

Aceasta lege este in vigoare in prezent fiind modificata si adaugita prin urmatoarele acte normative:

Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 ;

Ordonanta de urgenta 123 din 1 septembrie 2005 .

Legea prevede ca autorul unei opere (literara, artistica, muzicala etc) sa detina dreptul asupra respectivei opere pe toata durata vietii sale plus inca 70 de ani. Drepturile de autor se mostenesc de catre urmasii legali ai autorului ( in cazul mai multor autori, drepturile expira la 70 de ani de la moartea ultimului dintre acestia). Exceptie o fac programele de calculator unde termenul este de 50 de ani in loc de 70.

În lumea digitala se aplica aceleasi legi ale proprietatii intelectuale si drepturilor de autor ca si pentru toate celelalte creatii originale.

Marca temporalã este necesarã pentru a autentifica documente ºi are aplicaþii practice în domenii precum: comerþul electronic, atestarea existenþei la un moment dat a unei opere protejate prin dreptul de autor, semnatura electronicã, activitatea notariala electronicã, arhivarea electronicã sau facturarea electronicã

Titularii ale caror drepturi au fost incalcate pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale; in cazul in care prejudiciul nu poate fi determinat in acest fel, acestia pot pretinde acordarea de despagubiri reprezentand triplul remuneratiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite. De asemenea, titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit, scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal, precum si publicarea in mijloace de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta

Dupa Conventia de la Berna nu mai este necesara indicarea faptului ca o opera este protejata de drepturile de autor atat timp cat "proprietatea intelectuala a unei opere literare, artistice sau stiintifice corespunde autorului pentru simplul fapt ca el a creat-o" si "sunt considerate obiecte ale proprietatii intelectuale toate creatiile originale literare, artistice si stiintifice exprimate prin orice mediu si pe orice suport, tangibile sau intangibile, cunoscute acum sau care se vor inventa in viitor".

Avertisment:

Mentionarea si folosirea lor nu acorda, sub nicio forma, dreptul de utilizare a oricaruia dintre elementele (nume, marca, logo si fotografii) mentionate anterior, deoarece ele nu pot fi utilizate fara acordul scris in prealabil al proprietarului lor.

Toate informatiile prezente in acest site pot fi descarcate, copiate si imprimate cu urmatoarele conditii:

* de a nu utiliza informatiile decat pentru uz personal si in niciun caz pentru uz profesional

* de a nu modifica aceste informatii

Oricare alta utilizare, neautorizata in mod express este strict interzisa fara obtinerea in prealabil a unei autorizari scrise de la societatea FRAGETICO GROUP SRL.

Nerespectarea celor de mai sus va face sa ne adresam cu plangere catre Serviciului de Investigare a Fraudelor. In baza prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996. Art. 139 din Legea nr. 8/1996 a fost modificat prin art. I pct. 62 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, aprobatã prin Legea nr. 329/2006, publicatã în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 din 31 iulie 2006, vom solicita urmatoarele:

"(2) La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia în considerare: (...) b) fie acordarea de despagubiri reprezentand triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a)."

In situatia in care aceste despagubiri nu au loc cazul devine caz penal ce se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 5 ani.

Responsabilitati :

Toate informatiile accesibile prin intermediul acestui site sunt furnizate ca atare.

FRAGETICO GROUP SRL nu da nicio garantie, explicita sau implicita si nu este responsabila pentru utilizarea acestor informatii, exactitatea si omisiunile continute in acest site.

Utilizatorul este singurul responsabil in folosirea informatiilor. FRAGETICO GROUP SRL isi rezerva dreptul de a le modifica in orice moment, actualizand acest site.