Ne angajãm sã vã respectãm confidentialitatea, respectând toate legile si reglementãrile aplicabile protectiei datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”). Prezenta politicã urmãreste sã vã ofere informatii cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectãm de la dumneavoastrã sau pe care ni le puneti la dispozitie si modul în care vor fi prelucrate de noi. Vã rugãm sã cititi cu atentie cele ce urmeazã, pentru a întelege punctul de vedere si practicile noastre cu privire la datele dumneavoastrã cu caracter personal si modul în care le vom trata.

1. CINE SUNTEM Operatorul de date este SC Fragetico Group SRLo societate românã cu sediul social în str.I.H.Radulescu, Nr 33, localitatea Campina, judetul Prahova. Pentru mai multe informatii referitoare la Fragetico Group SRL, vã rugãm sã vizitati

2. TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRÃM, ÎN CE SCOPURI SI ÎN BAZA CÃROR TEMEIURI? Fragetico Group SRL va colecta anumite informatii („cu caracter personal”) în legãturã cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care ne sunt furnizate direct de persoana vizata (de exemplu, nume, prenume, adresã postalã, adresã de e-mail, numãr de telefon) sau indirect (de exemplu, adresa IP). Vom prelucra datele cu caracter personal în urmãtoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea astfel cum este detaliat în cuprinsul prezentei politici de confidentialitate.

2.1.Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor Atunci când vizitati site-ul nostru web, utilizãm cookie-uri pentru a colecta automat informatii cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastrã de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul cãruia utilizatorul navigheazã pe site-ul web. Principalul scop al utilizãrii cookie-urilor este sã vã ajute sã aveti parte de o experientã de navigare îmbunãtãtitã si, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vã putea oferi un continut individualizat si adaptat intereselor si preferintelor dumneavoastrã. Drept urmare, în mãsura în care v-ati exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vã oferi o experientã personalizatã si relevantã de navigare pe site-ul nostru web si pentru a întelege modul în care interactionati cu continutul nostru publicitar. Pentru mai multe informatii despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web si scopurile în care acestea sunt utilizate, precum si cu privire la posibilitãtile de a controla si/sau dezactiva cookie-urile, vã rugãm sã consultati Politica noastrã privind cookie-urile.

2.2.Procesul de recrutare Dacã alegeti sã aplicati la un loc de muncã prin intermediul site-ului web, în calitate de candidat, Fragetico Group SRL prelucreazã datele dumneavoastrã cu caracter personal în scopul desfãsurãrii activitãtilor specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul Fragetico Group SRL. Prelucrarea datelor dumneavoastrã pentru acest scop are la bazã demersurile la cererea dumneavoastrã pentru încheierea unui contract de muncã. Furnizarea datelor dumneavoastrã în acest scop este voluntarã. Refuzul furnizãrii datelor poate avea drept consecintã imposibilitatea Fragetico Group SRL de a vã avea în vedere în procesul de recrutare pentru diferite posturi.

 

Scop

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Duratã

1

Recrutare

Datele continute în CV, precum si în celelalte documente trimise de cãtre candidat, precum: nume, prenume, adresã, adresa de e-mail, numãr de telefon, experientã profesionalã, preferinte, date privind educatia, calificãri, etc.

Interes legitim

Pe durata desfãsurãrii procesului de recrutare

2

Stocarea CV-ului dupã terminarea procesului de recrutare

Datele continute în CV, precum si în celelalte documente trimise de cãtre candidat, precum: nume, prenume, adresã, adresa de e-mail, numãr de telefon, experientã profesionalã, preferinte, date privind educatia, calificãri, etc.

Consimtãmânt

1 an de la data la care ati furnizat datele

2.3. Campanii promotionale Vom prelucra date cu caracter personal colectate de la dumneavoastrã prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare pentru a organiza campanii promotionale si/sau concursuri, sau pentru a acorda premii câstigãtorilor campaniilor promotionale, precum si pentru a analiza eficacitatea campaniilor noastre promotionale. În cazul în care vom colecta date precum seria si numãrul cãrtii de identitate sau codul numeric personal, acestea vor fi colectate si folosite în scopul de mai sus doar pentru a ne conforma obligatiilor fiscale legate de premiile acordate câstigãtorilor campaniilor si/sau concursurilor. Participarea dumneavoastrã la astfel de campanii promotionale si/sau concursuri este voluntarã. Drept urmare, dumneavoastrã decideti dacã sã ne oferiti datele dumneavoastrã cu caracter personal, prin completarea formularelor de participare pe site-ul nostru web sau a altor formulare similare prevãzute de regulamentele campaniilor promotionale sau ale concursurilor.


Scop

Temei legal

Duratã

1

Organizarea campaniilor promotionale si/sau a concursurilor

Interes legitim

4 ani de la data colectãrii datelor

2

Prelucrarea datelor câstigãtorilor campaniilor promotionale în scopul acordãrii premiului si, de asemenea, în scopul respectãrii cerintelor legale fiscale.

Obligatie legalã, obligatie contractualã

4 ani de la data colectãrii datelor

Nu vom publica pe site-ul nostru web numele, prenumele, fotografia sau alte date cu caracter personal ale câstigãtorilor campaniei promotionale si/sau concursului, decât dacã persoana vizatã ne-a oferit consimtãmântul sãu în acest sens.

2.4. Prelucrarea datelor reprezentantilor partenerilor contractuali implicati în derularea contractelor cu Societatea si/sau reprezentantilor autoritãtilor publice Dacã sunteti persoanã de contact a partenerilor, a potentialilor parteneri sau a autoritãtilor publice cu care interactioneazã Societatea în derularea contractelor, Societatea Fragetico Group SRL prelucreazã datele dumneavoastrã cu caracter personal astfel: > Pentru initierea sau desfãsurarea relatiei contractuale dintre Societate si parteneri sau potentiali parteneri; > Pentru initierea sau desfãsurarea relatiilor dintre Societate si reprezentantii autoritãtilor publice cu care interactioneazã în derularea activitãtii curente; Prelucrarea datelor dumneavoastrã pentru acest scop are la bazã interesul legitim al Societãtii de a initia si desfãsura relatiile contractuale si/sau cu autoritãtile publice în derularea activitãtii în contextul oferirii produselor si serviciilor Fragetico Group SRL . Refuzul furnizãrii datelor pentru acest scop poate avea drept consecinte imposibilitatea serviciilor Fragetico Group SRL de a-si desfãsura activitatea.


 

Scop

Categorii de date prelucrate

Temei legal

Duratã

1

Initierea sau desfãsurarea relatiei contractuale dintre Fragetico Group SRL si parteneri sau potentiali parteneri;

Nume, prenume, adresã, adresa de e-mail, numãr de telefon, functie, semnãturã

Interes legitim

Pe durata desfãsurãrii relatiilor contractuale, dar nu mai mult de 10 ani

2

Initierea sau desfãsurarea relatiilor dintre Fragetico Group SRL si reprezentantii autoritãtilor publice cu care interactioneazã în derularea activitãtii curente

Nume, prenume, adresã, adresa de e-mail, numãr de telefon, functie, semnãturã

Interes legitim

Pe durata derulãrii activitãtii societãtii

2.5. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau a bunurilor Vom prelucra datele dumneavoastrã cu caracter personal, precum nume, prenume, imagine, serie si nr CI, atunci când decideti sã ne vizitati, în baza interesului legitim al Fragetico Group SRL în scopul de a asigura securitatea si de a evita accesul neautorizat în spatiile noastre. Vom mentine o evidentã a persoanelor care acceseazã spatiile noastre, retinând datele cu caracter personal ale acestora si vom utiliza respectivele informatii doar în eventualitatea unei brese de securitate. Refuzul furnizãrii datelor pentru acest scop poate avea drept consecinte imposibilitatea accesãrii spatiilor Fragetico Group SRL . Vã informãm cã datele dumneavoastrã înregistrate în evidenta persoanelor care acceseazã spatiile noastre sunt pãstrate pentru o perioadã de 1 an. Datele prelucrate prin intermediul camerelor video sunt pãstrate, potrivit legii, pentru o duratã care nu depãseste 30 de zile.


3 CUI DIVULGÃM DATELE DUMNEAVOASTRÃ CU CARACTER PERSONAL? Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Fragetico Group SRL utilizeazã serviciile mai multor parteneri contractuali. Acestia au calitatea de persoane împuternicite, cum ar fi furnizorii de servicii de telecomunicatii la care apelam pentru transmiterea mesajelor SMS/e-mail, agentii de media din Romania, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastrã cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fatã de Fragetico Group SRL. Datele cu caracter personal pe care le divulgãm cãtre persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si le solicitãm acestor sã nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura cã toate entitãtile cu care lucrãm stocheazã datele dumneavoastrã cu caracter personal în conditii de sigurantã si securitate. Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmite cãtre terti si în urmãtoarele situatii: (i) autoritãti publice, auditori sau institutii cu competente în realizarea de inspectii si controale asupra activitãtii si activelor de Fragetico Group SRL, care solicitã sã furnizeze informatii, în virtutea obligatiilor legale ale acesteia din urmã. Aceste autoritãti publice sau institutii pot fi Autoritatea Nationalã de Supraveghere a Prelucrãrii Datelor cu Caracter Personal, Inspectia Muncii, organele de politie, Autoritatea pentru Protectia Consumatorului, Agentia Nationalã pentru Administrare Fiscalã; (ii) pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor Societãtii noastre sau alte entitãti sau persoane, precum instante de judecatã ; (iii) terti achizitori, în mãsura în care activitatea Fragetico Group SRL ar fi transferatã (în totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii. De asemenea, în scopurile prelucrãrii de mai sus, putem distribui datele dumneavoastrã cu caracter personal cãtre societãti din grupul Fragetico Group SRL , societãti care vor respecta instructiunile Fragetico Group SRL în ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastrã cu caracter personal. Pentru mai multe informatii referitoare la Fragetico Group SRL, , vã rugãm sã vizitati www.fragetico.com Persoanele si entitãtile cãrora le putem distribui date cu caracter personal sunt urmãtoarele:

a) În scopul navigãrii pe site-ul web si în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal cãtre furnizori de servicii de analizã si de motoare de cãutare pentru ca acestia sã furnizeze servicii de întretinere a site-ului nostru web;

b) Pentru a rãspunde întrebãrilor, solicitãrilor sau reclamatiilor dumneavoastrã, putem distribui datele dumneavoastrã cu caracter personal cãtre furnizorii nostri de servicii de centru de apel;

c) Pentru organizarea si gestionarea campaniilor promotionale, precum si pentru analizarea eficacitãtii acestora, putem distribui datele dumneavoastrã cu caracter personal cãtre agentii de publicitate si marketing sau agentii de media digitalã sau agentii de retele de socializare;

d) Pentru comunicãrile de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal cãtre agentiile de publicitate si marketing care realizeazã comunicarea în numele nostru;

e) Pentru realizarea de sondaje sau studii de piatã, anchete privind gradul de satisfactie a clientului sau pentru a obtine feedback de la clientii nostri cu privire la produsele si serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal cãtre furnizori de servicii de sondaje sau studii de piatã/anchete privind clientii.


4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRÃINÃTATE În contextul operatiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastrã cu caracter personal pot fi transferate în strãinãtate cãtre state din Uniunea Europeanã ("UE") sau Spatiul Economic European ("SEE"). Vã informãm prin prezenta cã orice transfer realizat de Fragetico Group SRL într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerintele legale prevãzute în GDPR.


5. CÂT TIMP STOCÃM DATELE DUMNEAVOASTRÃ CU CARACTER PERSONAL Vom stoca datele dumneavoastrã cu caracter personal doar pe perioada de timp necesarã pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus,cu respectarea în acelasi timp a cerintelor legale în vigoare, precum si a duratelor mentionate mai sus. În cazul în care, dupã expirarea duratei stabilite, Fragetico Group SRL va stabili cã are un interes legitim sau o obligatie legalã de a prelucra în continuare datele dumneavoastrã cu caracter personal în alte scopuri, veti fi informati în mod corespunzãtor în acest sens. Estimãm cã activitãtile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal fie pentru (i) perioada prevãzutã de lege; sau (ii) o perioadã nedeterminatã, dacã legile si regulamentele aplicabile o permit. Cu toate acestea, în acest caz, vã informam cã orice prelucrare a datelor va înceta dupã primirea solicitãrii dvs., cã anumite date sau toate datele dumneavoastrã vor fi eliminate; (iii) sau pânã la încetarea existentei scopului relevant aplicabil anumitor date. Odatã ce perioada de prelucrare indicatã mai sus expirã, iar Fragetico Group SRL nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastrã cu caracter personal, datele vor fi sterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.


6. PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI Toate activitãtile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în aceastã Politicã se referã exclusiv la persoane care au cel putin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum si a rezultatelor prelucrãrii este interzisã cu privire la copiii care nu au împlinit aceastã vârstã fãrã consimtãmântul pãrintilor/reprezentantilor legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totusi loc, o vom înceta odatã ce observãm faptul cã utilizatorii nu au împlinit vârsta mentionatã mai sus.


7. SECURITATEA PRELUCRÃRII DATELOR HTSS vã informeazã prin prezenta cã evalueazã si actualizeazã constant mãsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în conditii de sigurantã si securitate.


8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE În contextul prelucrãrii datelor dumneavoastrã cu caracter personal, aveti urmãtoarele drepturi:

a. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea faptului cã datele dumneavoastrã cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile în care sunt prelucrate , prin adresarea unei cereri în acest sens cãtre operatorul de date;

b. Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal : aveti posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens cãtre operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastrã cu caracter personal în cazul în cazul în care:

(i) datele nu mai sus necesare în scopul initial (si nu existã un nou scop legal),

(ii) temeiul juridic al prelucrãrii este consimtãmântul persoanei vizate, persoana vizatã îsi retrage consimtãmântul si nu existã alt temei legal,

(iii) persoana vizatã îsi exercitã dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care sã prevaleze pentru a continua prelucrarea,

(iv) datele au fost prelucrate ilegal,

(v) stergerea este necesarã pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia românã sau (vi) datele au fost colectate în legãturã cu servicii ale societãtii informationale oferite copiilor (dacã este cazul), când se aplicã cerinte specifice cu privire la consimtãmânt;

c. Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrãrii : aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrãrii în cazurile în care:

(i) considerati cã datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadã care sã permitã operatorului sã verifice exactitatea datelor cu caracter personal;

(ii) prelucrarea este ilegalã, însã dumneavoastrã nu doriti ca sã vã stergem datele cu caracter personal, ci sã restrângem utilizarea acestor date;

(iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastrã cu caracter personal în scopurile mentionate mai sus, însã dumneavoastrã aveti nevoie de date pentru a constata, exercita sau apãra un drept în instantã sau

(iv) v-ati opus prelucrãrii, pentru intervalul de timp în care sã verificãm dacã temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleazã asupra drepturilor persoanei vizate;

d. Dreptul de a vã retrage consimtãmântul cu privire la prelucrare , atunci când prelucrarea are la bazã consimtãmântul, fãrã însã a afecta legalitatea activitãtilor de prelucrare realizate pânã în momentul respectiv;

e. Dreptul de a vã opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particularã în care vã aflati, atunci când prelucrarea se întemeiazã pe interes legitim, precum si de a vã opune, în orice moment, prelucrãrii datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;

f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizatã, inclusiv crearea de profiluri , care produce efecte juridice care privesc persoana vizatã sau o afecteazã pe aceasta în mod similar într-o manierã semnificativã;

g. Dreptul la portabilitatea datelor , însemnând dreptul de a vã primi datele cu caracter personal pe care le-ati furnizat operatorului de date într-o formã structuratã, utilizatã în mod curent si care poate fi cititã automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date cãtre un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bazã consimtãmântul dumneavoastrã sau executarea unui contract si se realizeazã prin mijloace automate; Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment . Pentru exercitarea acestor drepturi, vã încurajãm sã adresati o solicitare în scris, datatã si semnatã sau în format electronic la urmãtoarea adresã: str. I.H.Radulescu, Nr 33, localitatea Campina, judetul Prahova sau prin e-mail la contact@fragetico.ro . De asemenea, în cazul în care doriti sã vã retrageti consimtãmântul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveti posibilitatea de a utiliza optiunea "dezabonare" ca e este inclusã în fiecare comunicare de marketing.

h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protectie a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a vã adresa instantelor de judecatã competente.


9. MODIFICÃRI LA ACEASTÃ POLITICÃ Aceastã Politicã de Confidentialitate poate suferi din când în când modificãri si poate fi actualizatã de cãtre Fragetico Group SRL, dupã cum va fi necesar. Fragetico Group SRL vã va notifica cu privire la orice modificãri materiale sau substantiale ale acestei Politici de Confidentialitate si se va asigura cã respectiva notificare este efectuatã într-o manierã care asigurã luarea acestora la cunostintã de cãtre dumneavoastrã, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ati furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care sã asigure o comunicare efectivã.

10. CONTACT Puteti adresa orice întrebare în legãturã cu prezentul document cãtre Responsabilul cu Protectia Datelor, care poate fi contactat folosind urmãtoarele detalii de contract: tel. 0244376135

COPYRIGHT

Numele, marca, logo-ul si fotografiile prezente in acest site sunt proprietatea FRAGETICO GROUP SRL. FRAGETICO GROUP SRL. a inregistrat numele, marca si logo-ul prezente in acest site ca marca figurativa complexa la Oficiul pentru Armonizare in Piata Interna ca Marca Comunitara (RAMC) cu nr ref 116/27.11.2012 si inregistrata in Buletinul Marcilor Comunitare Partea A. In data de 28.03.2013 a fost publicat in Buletinul Marcilor Comunitare cu nr 2013/061, Certificatul de Inregistrare a Marcii Comunitare Nr. 011377116 (click aici pentru detalii). FRAGETICO GROUP SRL detine cesiunea asupra drepturilor de autor (copyright) asupra tuturor fotografiilor, desenelor, schitelor si proiectelor utilizate in actualul site precum si in orice alte cataloage, publicatii etc. Acestea au fost inregistrate ca marca temporala (Certificatele de criptare au codurile de marcare temporala : 2559-CDrmmioehp si 2560-cDEmgDnGyy) si sunt protejate international de "Conventia de la Berna pentru protectia Operelor Literare si Artistice", care dateaza din 1886 revizuita prin Actul de la Paris din 24 iulie 1971 si modificata la 28 septembrie 1979. Romania a aderat la Conventia de la Berna prin Legea nr. 77/1998 publicata in MO 166/28 aprilie 1998 În martie 2002 a intrat in vigoare Tratatul OMPI pentru Dreptul de Autor (WCT) si in mai 2002 Tratatul OMPI pentru Interpretare si Fonograme (WPPT) care a fost ratificat de 30 tari din cadru ONU. In Romania Legea nr. 8/1996 stabileste cadrul juridic privind dreptul de autor/copyright si drepturile conexe. Aceasta lege este in vigoare in prezent fiind modificata si adaugita prin urmatoarele acte normative: Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 ; Ordonanta de urgenta 123 din 1 septembrie 2005 . Legea prevede ca autorul unei opere (literara, artistica, muzicala etc) sa detina dreptul asupra respectivei opere pe toata durata vietii sale plus inca 70 de ani. Drepturile de autor se mostenesc de catre urmasii legali ai autorului ( in cazul mai multor autori, drepturile expira la 70 de ani de la moartea ultimului dintre acestia). Exceptie o fac programele de calculator unde termenul este de 50 de ani in loc de 70. În lumea digitala se aplica aceleasi legi ale proprietatii intelectuale si drepturilor de autor ca si pentru toate celelalte creatii originale. Marca temporalã este necesarã pentru a autentifica documente ºi are aplicaþii practice în domenii precum: comerþul electronic, atestarea existenþei la un moment dat a unei opere protejate prin dreptul de autor, semnatura electronicã, activitatea notariala electronicã, arhivarea electronicã sau facturarea electronicã Titularii ale caror drepturi au fost incalcate pot pretinde repararea prejudiciului calculat potrivit normelor legale; in cazul in care prejudiciul nu poate fi determinat in acest fel, acestia pot pretinde acordarea de despagubiri reprezentand triplul remuneratiilor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite. De asemenea, titularii drepturilor incalcate pot cere instantei de judecata sa dispuna distrugerea echipamentelor si a mijloacelor aflate in proprietatea faptuitorului, a caror destinatie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit, scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare si distrugere, a copiilor efectuate ilegal, precum si publicarea in mijloace de comunicare in masa a hotararii instantei de judecata, pe cheltuiala celui care a savarsit fapta Dupa Conventia de la Berna nu mai este necesara indicarea faptului ca o opera este protejata de drepturile de autor atat timp cat "proprietatea intelectuala a unei opere literare, artistice sau stiintifice corespunde autorului pentru simplul fapt ca el a creat-o" si "sunt considerate obiecte ale proprietatii intelectuale toate creatiile originale literare, artistice si stiintifice exprimate prin orice mediu si pe orice suport, tangibile sau intangibile, cunoscute acum sau care se vor inventa in viitor". Avertisment: Mentionarea si folosirea lor nu acorda, sub nicio forma, dreptul de utilizare a oricaruia dintre elementele (nume, marca, logo si fotografii) mentionate anterior, deoarece ele nu pot fi utilizate fara acordul scris in prealabil al proprietarului lor. Toate informatiile prezente in acest site pot fi descarcate, copiate si imprimate cu urmatoarele conditii: * de a nu utiliza informatiile decat pentru uz personal si in niciun caz pentru uz profesional * de a nu modifica aceste informatii Oricare alta utilizare, neautorizata in mod express este strict interzisa fara obtinerea in prealabil a unei autorizari scrise de la societatea FRAGETICO GROUP SRL. Nerespectarea celor de mai sus va face sa ne adresam cu plangere catre Serviciului de Investigare a Fraudelor. In baza prevederilor art. 139 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor ºi drepturile conexe, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996. Art. 139 din Legea nr. 8/1996 a fost modificat prin art. I pct. 62 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2005, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 19 septembrie 2005, aprobatã prin Legea nr. 329/2006, publicatã în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 din 31 iulie 2006, vom solicita urmatoarele: "(2) La stabilirea despagubirilor instanta de judecata ia în considerare: (...) b) fie acordarea de despagubiri reprezentand triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a facut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile mentionate la lit. a)." In situatia in care aceste despagubiri nu au loc cazul devine caz penal ce se pedepseste cu inchisoarea de la 3 la 5 ani. Responsabilitati : Toate informatiile accesibile prin intermediul acestui site sunt furnizate ca atare. FRAGETICO GROUP SRL nu da nicio garantie, explicita sau implicita si nu este responsabila pentru utilizarea acestor informatii, exactitatea si omisiunile continute in acest site. Utilizatorul este singurul responsabil in folosirea informatiilor. FRAGETICO GROUP SRL isi rezerva dreptul de a le modifica in orice moment, actualizand acest site.